Τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με τους server μας     
14/12/2017 22:03:02 | Έκτακτο δικτυακό πρόβλημα
Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσουμε έκτακτο δικτυακό πρόβλημα με τον παρακάτω server: -linuxzone84.grserver.gr Η τεχνική μας ομάδα εργάζεται πάνω σε αυτό και εκτιμούμε ότι όλες οι υπηρεσίες θα έχουν επανέλθει μέσα στην επόμενη μία ώρα.
12/12/2017 18:57:31 | db63.grserver.gr
Αυτή την στιγμή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στον db63 και όλα τα site που βρίσκονται σε αυτόν τον db server θα εμφανίζουν πρόβλημα σύνδεσης με την βάση. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση άμεσα.
12/12/2017 19:18:17 > Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί . Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
12/12/2017 14:34:33 | Προγραμματισμένες αναβαθμίσεις στο Ελληνικό data center
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στα πλαίσια αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών του Ελληνικού data center , πρόκειται να γίνει αναβάθμιση στις υποδομές του. Η αναβάθμιση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2017 στο διάστημα 06:00 μέχρι 07:00 ενώ δεν πρόκειται να επηρεάσει τη λειτουργία των servers.
12/12/2017 00:34:51 | Έκτακτο τεχνικό πρόβλημα με τον linuxzone87.grserver.gr
Αντιμετωπίζουμε έκτακτο τεχνικό πρόβλημα με τον linuxzone87.grserver.gr. Η αρμόδια ομάδα εργάζεται πάνω σε αυτό και εκτιμούμε ότι το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί την επόμενη μία ώρα.