Τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με τους server μας     
17/10/2017 11:15:19 | Έκτακτη επανεκίννηση
Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε έκτακτο τεχνικό πρόβλημα με στον win49.grserver.gr. Η τεχνική μας ομάδα εργάζεται ήδη πάνω στην επίλυση του προβλήματος το οποίο υπολογίζεται θα έχει αποκατασταθεί εντός μισής ώρας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
17/10/2017 11:26:19 > Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί. Σε περίπτωση που συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
12/10/2017 17:05:45 | Αναβάθμιση ασφάλειας των υποδομών μας

Αυτή την περίοδο προχωράμε σε αναβάθμιση της ασφάλειας των υποδομών μας. Γι’ αυτό το λόγο, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η σύνδεση των χρηστών σε υπηρεσίες μας με τη χρήση κρυπτογράφησης, αν τα URL που καλούν δεν διαθέτουν SSL πιστοποιητικό.


Για παράδειγμα, μια περίπτωση είναι η σύνδεση με τη χρήση SSL/TLS στην email υπηρεσία (POP3, IMAP, SMTP) χρησιμοποιώντας ως hostname το mail.domain και όχι το όνομα του email server (linuxzoneXX.grserver.gr). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιστρέφει μήνυμα λάθους, για αδυναμία σύνδεσης και μη αξιόπιστη σύνδεση.


H διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε αν αντιμετωπίζετε το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι: από τις ρυθμίσεις του email client και συγκεκριμένα στο πεδίο του incoming και outgoing email server, δηλώστε ως hostname το linuxzoneXX.grserver.gr αντί του mail.domain. Αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να εντοπίσετε το όνομα του email server ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link.

11/10/2017 11:22:06 | Αναβάθμιση υποδομών data center
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στα πλαίσια αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών του Γεμανικού data center , πρόκειται να γίνει αναβάθμιση στα routers των υποδομών του. Οι ημερομηνίες που θα γίνει η αναβάθμιση και οι servers που θα επηρεαστούν είναι:

17 Οκτωβρίου 2017
 • reseller5.grserver.gr
 • winzone34.grserver.gr
 • linuxzone38.grserver.gr
 • winzone45.grserver.gr
 • db43.grserver.gr
 • linuxzone52.grserver.gr

18 Οκτωβρίου 2017

 • linuxzone89.grserver.gr
 • db48.grserver.gr
 • linuxzone16.grserver.gr
 • linuxzone82.grserver.gr
 • linuxzone19.grserver.gr
 • linuxzone63.grserver.gr
 • linuxzone69.grserver.gr
 • winzone50.grserver.gr
 • linuxzone66.grserver.gr
 • db53.grserver.gr

19 Οκτωβρίου 2017

 • reseller9.grserver.gr
 • reseller8.grserver.gr
 • linuxzone21.grserver.gr
 • winzone40.grserver.gr
 • jvm1.tophost.gr
 • reseller1.grserver.gr
 • linuxzone23.grserver.gr
 • db35.grserver.gr
 • linuxzone22.grserver.gr

Οι servers δεν θα είναι προσβάσιμοι κατά τη διαδικασία της αναβάθμισης, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 20 λεπτά. Η παραπάνω αναβάθμιση θα επηρεάσει όλους τους servers που βρίσκονται στο Γερμανικό data center τόσο για τα shared hosting (web hosting & cloud hosting) και reseller πακέτα όσο και για τα VPS και Dedicated Servers.

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,